Traditionell

Standard takkupa med olika valmöjligheter

 • Kupan levereras som en färdig enhet klar för montage på hustaket, anpassad till rådande taklutning etc.
 • Taklutning på kuptaket: 27, 38 eller 45 grader
 • Vitt aluminiumbeklätt vridfönster: 10×12, 10×11 eller 10×10 inklusive aluminiumspröjs utanpåliggande 2:1 (S 01:20)
 • Invändig bredd regelstomme i kupa 1109 mm
 • Utvändig bredd mellan kupväggarna ca 1490-1545 mm
 • Isolerad trästomme 145 mm
 • Vindskydd
 • Luftspalt
 • Råspont / Plywood alt. träpanel
 • Underbeslag och underlagspapp
 • Väggbeklädnad: grundmålad träpanel stående eller liggande alt. falsad stålplåt med standardkulör
 • Takbeklädnad: uppläktat för takpannor alt. falsad stålplåt med standardkulör

Tillval och special

 • Vattenavrinning
 • Annan typ av beklädnad på tak / vägg
 • Annan typ av fönster / storlek, spröjsning, kulör