Specialanpassade profiler

Vi tillverkar specialanpassade, färdighålade kopparlister/profiler för
inklädnad av fönsterpartier som kan vara raka alternativt svängda
konkavt eller konvext i olika radier för att skapa en böljande fasad.