Takfönstermoduler

Fördelarna med dessa prefabricerade takfönstermoduler från Pm-Broby är att ni

  • får monteringsfärdiga enheter att skruva fast mellan takstolarna
  • får ett ordentligt underbeslag tillverkat i plåt
  • gör en avsevärd tidsbesparing vid montage på byggplats