Takmoduler

Fördelarna med prefabricerade takmoduler från Pm-Broby är att ni

  • får projektanpassade plåtbeklädda enheter t ex entrétak och balkonbjälklag färdiga att monteras på huset
  • gör en avsevärd tidsbesparing i jämförelse med traditionell byggmetod